In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden de dijken door, door een combinatie van springtij en een hele zware storm. Duizenden hectaren overstroomden. Meer dan 1800 mensen vonden de dood en 72.000 raakten dakloos. Het was een nationale ramp, die er onder meer voor gezorgd heeft dat daarna de Deltawerken gebouwd zijn, die ervoor moeten zorgen dat zoiets niet nog een keer kan gebeuren.

Na de storm was mijn tweede boek in de Boekbendereeks van uitgeverij Zwijsen. Dat betekende dat het weer in een stramien moest passen. Een beperkte lengte en een vrij hoog AVI-niveau. Dit laatste betekende voor mij meer moeilijke woorden en langere zinnen dan ik gewend was. Toch was het niet moeilijk dit verhaal te vertellen.

Het is namelijk gebaseerd op de belevenissen van mijn vader na de Watersnoodramp. Hij was toen 26 jaar, werkte in Delft en woonde in bij zijn zus en zwager. Hun familie woonde in Herkingen, op Goeree-Overflakkee. Het nieuws over de ramp kwam maar heel langzaam binnensijpelen, en toen ze eenmaal wisten wat er gebeurd was, konden ze ook niet, zoals nu even bellen om te weten te komen of de ouders en broer en zussen veilig waren. Mijn vader heeft een paar dagen in onzekerheid verkeerd, en heeft veel moeite moeten doen om er achter te komen waar ze gebleven waren.

In dit verhaal heb ik hem 14 jaar jonger gemaakt, aangezien het om een kinderboek ging. Natuurlijk heb ik daardoor ook een aantal andere zaken moeten veranderen. Maar ik heb er wel mijn best op gedaan de sfeer van die tijd goed weer te geven. Daarom heb ik me, naast op de verhalen van mijn ouders, ook op allerlei andere informatie gebaseerd. Vooral het boek De Ramp van Kees Slager heeft mij hier erg bij geholpen.

 

Literatuur

Kees Slager – De ramp, 2003

Jan Terlouw – Oosterschelde windkracht 10, 1976

Gebroken dijken. – Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 februari 1953

Er is nog zoveel niet verteld… Herdenkingsboekje Watersnoodramp 1 februari 1953, 2003

De ramp, nationale uitgave, februari 1953

http://www.watersnoodmuseum.nl/NL/

http://www.delta-wateren.nl/

http://www.onwijsnat53.nl/

www.zwijsen.nl